Coberta corba

COBERTA
CORBA

Sistema constructiu de sandwich in situ on no existeix estructura portant de la coberta.

La xapa corbada és suporta directament a les bigues de càrrega. Perfil separador tipus omegues, aïllament amb manta de llana mineral i una pell superior amb xapa corbada fixada a les omegues.

curva1


curva3

Design by Zoo Studio