Coberta fibrociment

COBERTA
FIBROCIMENT

El fibrociment és un producte indicat específicament per a teulades industrials o agrícoles per la seva gran resistència a la corrosió.

Està format per un placa gran onda de fibrociment reforçat de color vermell, gris, verd o pissarra, subjectada a les bigues mitjançant anclatges galvanitzats o d’inoxidable.

Gil teulades és distribuïdor oficial i col.locador recomanat per:

logo-euronit

fibrociment1
fibrociment2
fibrociment3

Design by Zoo Studio