Doblatge de cobertes

DOBLATGE DE COBERTES

Gil teulades ha portat a terme grans projectes de doblatge de teulades de xapa, fibrociment, etc. amb diferents sistemes i solucions segons les necessitats de cada obra.

També som especialistes en doblats de fibrociment amb amiant segons instrucció 4/2010 de la direccuó general de relacions laborals del departament de treball de la Generalitat de Catalunya.

Design by Zoo Studio