Canals

Gil Teulades instal·la un gran ventall de canals acord a cada tipus de coberta.

Canals d’alumini, coure, zinc, PVC, inoxidable, etc.