Malles de seguretat en lluernaris

Les malles que protegeixen els lluernaris fixades amb uns ancoratges específics que garanteixen la impermeabilització de la coberta, així com la protecció de caiguda dels operaris que hagin de realitzar treballs a la coberta. 

Hi ha de dos tipus:

  • Malla electro-soldada, que té triple vora als extrems. Els filferros horitzontals i verticals, tots dos lineals, són d’acer galvanitzat. El diàmetre del filferro de 2,00mm
  • Malla electro-soldada I plastificada, que té triple tal als extrems. Els filferros transversals i longitudinals de la malla electro-soldada, ambdós lineals, són d’acer galvanitzat. El diàmetre del filferro de 2,4mm.

Es subministra en rotllos de 25 metres per diferents amplades disponibles fins a 2,23mts. I es col·loca amb una cargolaria estanca, unes platines de fixació per la malla, i una junta d’estanquitat especial per a que no traspassi aigua.