Coberta Agrícola Agrotherm

L’Agrotherm és un producte indicat específicament per a teulades de granges per la seva gran resistència a la corrosió.

Està format per un placa de fibrociment reforçat de color vermell, gris o verd, nucli d’aïllament de poliuretà injectat i una capa interior de polièster reforçat amb fibra de vidre.

Ancoratges d’inoxidable.