Coberta Corba

Sistema constructiu de sandwich in situ on no existeix estructura portant de la coberta.

La xapa corbada es suporta directament a les bigues de càrrega. Perfil separador tipus omegues, aïllament amb manta de llana mineral i una pell superior amb xapa corbada fixada a les omegues.

També existeixen altres tipus de cobertes corbes segons el disseny estructural. Grans indústries, pavellons esportius, etc.