Mur Cortina

Es tracta d’un sistema innovador i de disseny que aporta la màxima claror en la superfície vidrada i que ofereix un espai totalment obert a l’exterior, amb la mínima estructura d’alumini visible.

D’altra banda, el mur cortina incorpora perfils amb trencament de pont tèrmic que, sumats a les prestacions, el gruix i la composició del vidre utilitzat, ofereixen un aïllament tèrmic i acústic màxim. Així aconseguim executar façanes de vidre energèticament eficients.

A més, el sistema integral de mur cortina dóna resposta a les diferents necessitats estètiques i constructives de qualsevol projecte d’arquitectura:

  • Mur cortina amb tapetes
  • Mur cortina de trama horitzontal
  • Mur cortina estructural