Façana Panell Frigorífic

El panell frigorífic té com a primera utilitat la construcció de cambres frigorífiques de productes refrigerats o congelats, magatzems logístics de productes làctics, alimentaris, sales blanques, etc.

Està format per una xapa d’acer prelacat exterior, nucli d’aïllament de poliuretà injectat de diferents gruixos segons normativa sanitat i eficiència energètica i una capa interior de xapa d’acer prelacat.

Panell frigorífic conservació de 40mm a 100mm d’espessor (temperatura positiva). Panell frigorífic congelació de 120mm a 200 mm d’espessor (temperatura negativa).