Façana Panell

El panell de façana està dissenyat per a ser col·locat en posició vertical o horitzontal, amb un acabat estàndard, llis, microperfilat, grecat o amb miniones.

Aquest tipus de panell està format per una xapa d’acer prelacat exterior, que per a una major durabilitat pot ser amb acabat HDX o PVDF.

Un aïllament amb diferents espessors de poliuretà (PUR), poliisocianurat (PIR) o llana de roca si es requereix una elevada resistència al foc. Acabat interior amb xapa nervada o llisa prelacada.

També disposem de panells arquitectònics modulats a mida per cada projecte, adaptant el format del panell amb el disseny de la façana. Peces cantoneres, juntes EPDM longitudinals i transversals, etc.