Façana Vegetal

Un Jardí Vertical és una nova dimensió de la Jardineria. Ens permet aprofitar un pla vertical, gris i sense personalitat, donant-li Vida, creant autèntics Paisatges, que aporten una estètica verda i incrementem el seu valor.

Tots coneixem els molts beneficis que ens aporten les plantes, els quals es veuen potenciats al posicionar les plantes en un pla vertical. Tan sols 1m² de jardí vertical genera el suficient oxigen per tal que 1 persona respiri durant tot 1 any.

El nostre sistema modular i flexible per a parets vegetals de gran bellesa i impacte que integra molts dels beneficis en el nou concepte de paisatge urbà. El sistema de jardí vertical cobreix parets i altres superfícies aconseguint que les plantes creixin de la forma ideal sense quasi substrat.

Les parets vegetals són una forma de jardineria urbana que presenta nombroses avantatges per a la salut i el medi ambient, així com també beneficis estètics, socials i econòmics.