Façana Ventilada

La façana ventilada és un sistema constructiu tant per obres de nova planta com per a rehabilitació.

És un sistema d’acabat que permet la disposició d’una cambra d’aire entre l’aïllament i l’element d’acabat exterior.

Això ens aporta un millor aïllament tèrmic, acústic, protecció d’humitats, estalvi energètic, etc.

També té una important funció estètica i arquitectònica gràcies a la gran varietat de materials i colors que existeixen per el revestiment de la part exterior, com el gres porcellànic, imitació fusta, panells de ciment reforçat, etc.