Façana Safata de Xapa

Safata autoportant per façana metàl·lica que substitueix o disminueix les corretges i forma part de l’interior del tancament de la nau de manera que la superfície interior queda llisa per una millor estètica.

Es poden oferir solucions acústiques amb safata perforada.

Aïllament amb panells semi-rígids de llana de roca, poliscianurat PIR i/o manta de llana mineral.

Acabat exterior amb xapa prelacada grecada, miniona o tipus Atenea.