Línia de vida

Una línia de vida és una de les solucions de seguretat anticaigudes més recurrents a l’hora de treballar en llocs elevats, ja sigui amb un edifici, obra civil, indústria, vehicles o maquinària de qualsevol tipus. Aquests sistemes d‘ancoratge rígid o flexible, estan situats en les zones altres i són utilitzats en el manteniment de fàbriques i edificis perquè els operaris puguin treballar en altura sense por a perdre la vida en cas de caiguda o accident.

Les línies de vida estan formades per una sèrie de peces o mòduls que componen el que anomenem el sistema d’ancoratge d’anticaigudes, format per un cable per la connexió i un sistema de carros lliscants, dispositius absorbents, cargolaria… que ens permetran connectar el nostres arnés a l’esquena perquè en cas de caiguda ens salvi la vida. Sovint son cables d’acer inoxidable per l’ancoratge temporal que en cas de caiguda en altura, el treballador quedarà penjat gràcies al sistema de connexió compost pel sistema d’anticaigues (mosquetó + absorbidor d’energia + cordes) més l’arnés.

Oferim el servei de muntatge amb la homologació de la línia de vida, i servei de manteniment anual de la mateixa segons la normativa vigent.