Paviments

Els paviments de resines poden ser de diferents estils (industrials, interiors o exteriors) i s’han de projectar sempre tenint en compte totes les necessitats mecàniques, biològiques i químiques.

De tipus de paviments poden haver-hi :

  • Continus
  • Autonivellants
  • Decoratius
  • Antilliscants
  • Esportius…

També disposem de paviments estampats per exteriors i jardins.