NOVETAT: Ventosa al buit per elevació i muntatge de panells

Gràcies a la nova ventosa de VIAVAC, instal·lem cobertes i façanes de tot tipus de panell sandvitx de més de 20 metres i màxim 800kg, tant en cobertes planes com inclinades. Aquesta ventosa disposa d’un sistema de seguretat de doble circuit, evitant la deformació dels panells.
Té una capacitat de gir de 360º amb un dispositiu de bloqueig cada 90º i una capacitat d’inclinació de 90º.

La elevació al buit de panells és ideal per a col·locar panells de façana i coberta sandvitx, de forma fàcil i àgil sense cap mena d’esforç físic per a l’instal·lador.

Facebook Twitter Google