Granja porcina Cabanes

Característiques

Realització de coberta de fibrociment sense amiant.  Opció de cargoleria amb acer inoxidable.

Materials utilizats

  • Placa de fibrociment sense amiant
  • Sortides de ventilació
  • Anclatge expansiu d’inoxidable