Grup Empresarial Curós

Característiques

Coberta Deck amb lamina TPO (SIKA 20 anys de garantia), aïllament amb panell PIR VV de 60 mm, barrera de vapor i planxa metàl·lica perfil 47.

Materials utilitzats

 • Planxa perfil HTK-47 Deck Blanc 0,75mm
 • Remat perimetral galvanitzat 0,8mm
 • Plàstic Natural Galga 600
 • Panell PIR VV de 60mm
 • Flexocol TPO
 • Desaigua pluvial FPO 160

Coberta plana invertida amb doble làmina bituminosa (Glasdan 30 P Elast + Polydan 48 P Parquing), i prèvia imprimació amb curidan.

Materials utilitzats

 • Remat perimetral galvanitzat 0,8mm
 • Imprimació bituminosa Curidan 25kgs
 • Làmina Glasdan 30 P Elast
 • Làmina Polydan 48 P Pàrquing
 • Remat prelacat blanc e0,6mm

Façana de panell sandvitx NHILO, PUR de 80 mm color silver.

Línia de vida homologada model LFIS de 128 + 72 ml formada per cable d’acer inoxidable de 8mm de diàmetre, ancoratge tipus peanya rematxable d’acer inoxidable fixat directament a coberta de xapa metàl·lica, absorbidor d’energia X-60 i carro de translació automàtic KP-8. Els ancoratge inoxidables proporcionen una gran resistència mecànica i a la corrosió, tot complint amb normativa actual.