Fructicola de l’Empordà

Característiques

Retirada de coberta de fibrociment amb amiant i muntatge de panell de 50mm de gruix.

Obra realitzada per fases, complint la normativa de manipulació d’amiant en industries alimentàries i adaptant-nos a les necessitats de la propietat.

Materials utilizats

  • Panell Sandwich de coberta PIR de 50mm de gruix.
  • Lluernari multicapa reforçat tipus polivalent de 30mm de gruix.
  • Línia de vida inoxidable definitiva.