Característiques

Substitució de plaques de fibrociment amb amiant per panell sandvitx PIR de 80mm. de gruix, format per una planxa d’acer prelacada 0,5mm. de gruix, grecada, per la cara exterior, nucli poliisocianurato i planxa d’acer prelacada de 0,5mm. de gruix.

Materials utilitzats

  • Panell sandvitx 80mm.
  • Remats prelacats e: 0,6mm