Característiques

Substitució de plaques de fibrociment amb amiant per panell sandvitx i canals amb acer glavanitzat.

Revestiment de façana amb planxa d’acer grecada prelacada i perfil omega.

4 línies de vida 23/25/30/38 ml

Descripció: línia de vida homologada model LFIS de 23, 25, 30 i 38 ml formada per cable d’acer inoxidable de 8mm de diàmetre, ancoratge tipus peanya remachable d’acer inoxidable fixat directament a coberta de panell sandwich, absorbidor d’energia X-60 i carro de translació automàtic KP-8. Els ancoratge inoxidables proporcionen una gran resistència mecànica i a la corrosió, tot complint amb normativa actual.

Materials utilitzats

Coberta panell:

  • Panell sandvitx de 60mm.
  • Remat prelacat blanc de 0,6mm.
  • Canals amb acer galvanitzat de 1mm. de gruix.
  • Ventilador lineal estàtic de 2000mm. amb planxa galvanitzada de 0,8mm.

Façana xapa:

  • Planxa d’acer miniona prelacada silver.
  • Perfil omega 20/30/40/30/20 d’acer galvanitzat.
  • Remat prelacat silver 0,6mm.