Grup Viñas

Característiques

Realització de façana mur cortina amb perfil estructural MC60 i vidre KSIFplus, coberta Deck formada per: xapa metàl·lica d’espessor 0,75 mm, barrera de vapor, aïllament amb panell PIR VV 80 mmm i doble làmina asfàltica Esterdan FM 30 P Pol + Glasdan 40/GP Pol.

Materials utilizats

COBERTA PLANA

 • Làmina Esterdan FM 30 P POL
 • Làmina Glasdan 40/GP POL Gris fosc
 • Plàstic Natural Galga 600
 • Panell PIR VV de 80mm
 • Planxa perfil ACERDECK 39 Blanc 0,75mm
 • Remat prelacat pisarra 0,6mm

FAÇANA MUR CORTINA MÉS COMPOSITE

 • Vidre KSIFplus GS 4/1/SIL/6
 • Vidre KSIFplus GS 44.1/12SIL/44.1
 • Vidre KSIFplus GS 6/18SIL/4
 • Sunguard Silver Grey 32 6T/16SIL/KSIF Premium 44.1
 • Sunguard Silver Grey 32 6T/10SIL/33.1
 • Laminar Sunguard Silver Grey 32 66.1
 • Mur Cortina Extructural REF. MC60 ALFIL STV