Concessionari Jaguar Land Rover

Característiques

Coberta Deck, coberta plana invertida amb doble làmina bituminosa, façana sandvitx in-situ i façana de panell sandvitx.

Coberta Deck amb lamina TPO (SIKA 20 anys de garantia), aïllament amb panell PIR VV de 100 mm, barrera de vapor i planxa metàl·lica perfil 47. Materials utilizats:

 • Planxa perfil HTK-47 Deck Blanc 0,75mm
 • Remat perimetral galvanitzat 0,8mm
 • Plastic Natural Galga 600
 • Panell PIR VV de 100mm
 • Sunòptic Policarbonat doble capa
 • Sarnacol T660
 • Disolvent T660
 • Perfil colaminat FPO TIPUS A
 • Sumidero FPO 160
 • Sarnafil FPO 160
 • Sarnafil TG-66-18
 • Sarnaweld disc 6,8 TPO
 • Sarnafast SBF 6,0*120

Coberta plana invertida amb aïllament XPS 500 d’alta densitat, amb doble làmina bituminosa (Glasdan 30 P Elast + Polydan 48 P Parquing), i prèvia imprimació amb curidan. Materials utilizats:

 • Remat perimetral galvanitzat 0,8mm
 • Imprimació bituminosa Curidan 25kgs
 • Làmina Glasdan 30 P Elast
 • Làmina Polydan 48 P Parquing
 • Plàstic Natural Galga 600
 • Aïllament XPS 500 HD
 • Remat silver Ral 9006 0,6mm

Façana sandvitx in-situ formada per perfil de safata 72, aïllament amb panells de llana de roca de 80 mm més mata IBR de 80 mm, acabat amb xapa Atenea. Materials utilizats:

 • Perfil bandeja 72,1 0,75mm blanc/gris
 • Rockband 1350*400*80
 • Manta IBR VEL 80mm
 • Perfil omega 20/40/40/40/20 0,8mm
 • Planxa Atenea prelacada gris metalisse 0,7mm
 • Remat prelacat gris ral 9006 0,6mm

Façana de panell sandvitx de poliuretà amb xapa prelacada blanc 0,6/0,5 i de 50mm de gruix