Naus industrials Vic

Característiques

Substitució de coberta de fibrociment amb amiant i muntatge simultani de coberta de panell sandvitx PIR de 80mm de gruix, amb fases de 200m2/dia. 

Coberta panell sandvitx format per planxa d’acer prelacada amb nucli d’espuma de poliisocianurat (PIR) de 80 mm de gruix, amb una reacció al foc Bs1d0. Panell sandvitx amb sistema d’unió encadellat, estanc i fixació oculta mitjançant tapajuntes. Acabat exterior/interior blanc.

Remats de coberta a mida amb planxa prelacada de 0,6mm de gruix acabat blanc.

Lluernari de policarbonat cel·lular en posició vertical compost per 7 parets amb un gruix total  de 40mm, amb perfilaria d’alumini i juntes estanques. Acabat Opal amb protecció contra U.V.

Línia de vida homologada per pas de mosquetó automàtic, formada per cable d’acer inoxidable de 8mm de diàmetre, amb ancoratges acer inoxidable fixat directament a estructura de coberta amb postes d’acer tipus PG-30, absorbidor d’energia X-60 i carro de translació automàtic KP-80. 

Els ancoratge inoxidables proporcionen una gran resistència mecànica i a la corrosió,. La línia té una capacitat d’ús per 4 operaris simultàniament.  

Materials utilitzats

  • Panell coberta sandvitx PIR 80 mm, blanc/blanc
  • Lluernari Arcoplus 547 40mm, acabat Opal
  • Canal acer inoxidable de 0,8mm
  • Planxa grecada prelacada perfil 30 de 0,6mm
  • Remat planxa prelacat blanc 0,6mm 
  • Sikaflex FC 11 blanc 
  • Manta IBR llana mineral de 80mm
  • Línia de vida homologada pas de mosquetó automàtic