Supermercat Spar

Característiques

Realització de coberta Deck amb làmina TPO (Soprema 1.5), aïllament amb panell PIR 80mm., barrera de vapor i xapa metàl·lica prelacada. 

Revestiment de façana amb aïllament amb manta 80 mm i acabat planxa Atenea color silver.

Façana amb panell sandvitx llis de 50mm.

Materials utilitzats

Coberta DECK 

 • Planxa prelacada blanca HTK-47 0,7mm
 • Panell PIR VV 80mm.
 • Plàstic Natural Galga 600
 • Làmina TPO Flagon EP/PR 1.5mm.
 • Planxa grecada blanca 30/206/1030 0,6mm.

Revestiment façana amb planxa

 • Planxa Atenea color silver 0,7mm
 • Aïllament amb fibres minerals manta reforçada M4121 de 80mm. de gruix.
 • Remat prelacat gris silver 0,6mm
 • Remat planxa metàl·lica prelacada vermell coral 0,6mm.

Façana panell sandvitx

 • Panell sandvitx HI-STL 50mm. VERMELL CORAL 7004
 • Remat planxa metàl·lica prelacada vermell coral 0,6mm.