Naus Industrials de Polinyà

Característiques

Muntatge de panell sandvitx PIR de 50mm. de gruix per la coberta amb lluernes de policarbonat. Per les façanes de les naus destinades a magatzem s’ha realitzat un revestiment amb planxa grecada prelacada de perfil 30, amb un aïllament de fibra de vidre de 80mm. de gruix en les parets de façana que eren d’una sola fulla. Per la façana de les zones d’oficina s’ha realitzat un revestiment amb planxa tipus miniona, amb un aïllament de fibra de vidra de 80mm. de gruix. I per la coberta de la zona dels molls s’ha realitzat una coberta tipus DECK amb planxa grecada perfil HTK-47, un aïllament tipus PIR de 60mm. de gruix i amb una làmina impermeabilitzant sintètica TPO  EP/PR de 1,5mm. de gruix.

Materials utilitzats

Coberta  

  • Panell sandvitx PIR de 50mm. color blanc.
  • Lluernaris polivalent  cel·lular de 30mm opal

 Revestiment façana zona magatzem

  • Planxa grecada perfil 30/206/1030 de 0,6mm color silver
  • Aïllament de fibra de vidre de 80mm

Revestiment façana oficines

  • Planxa miniona de 0,6mm color silver

Coberta DECK Molls

  • Planxa deck HTK-47 
  • Aïllament PIR VV de 60mm
  • Làmina TPO EP/PR de 1,5mm