Característiques

Retirada de plaques de fibrociment amb amiant.

Impermeabilització de canals amb làmina asfàltica autoprotegida.

Realització de coberta sandvitx in situ amb planxa d’acer grecada prelacada, perfil omega i aïllament de 80mm.

Substitució de finestres per lluernaris de policarbonat, amb perfileria d’alumini.

Materials utilitzats

Canal:

  • Làmina Bituminosa Esterdan Plus 50/GP Elast negre.
  • Imprimació impridan 100.

Coberta sandvitx “in situ”:

  • Planxa d’acer grecada prelacada gris de 0,6mm.
  • Perfil omega 20/40/40/40/20 d’acer galvanitzat.
  • Aïllament manta IBR 80mm.
  • Remats amb planxa d’acer prelacada de 0,6mm.

Finestres:

  • Lluernari Arcoplus 344 40mm. Cristall.
  • Perfil d’alumini supletori lateral i base 40mm.