Supermercats Consum – Almacelles

Característiques

Realització de coberta amb panell sandvitx de 80mm. de gruix 

Revestiment de façana amb planxa mini ona color silver.

Materials utilitzats

Coberta  

  • Panell sandvitx PUR de 80mm. color vermell.
  • Remat planxa metàl·lica prelacada 0,6mm. color vermell.
  • Planxa grecada 30/206/1030 0,6mm. color vermell.

Revestiment façana amb planxa

  • Planxa mini ona color silver 0,7mm
  • Aïllament amb fibres minerals manta reforçada M4121 de 80mm. de gruix.
  • Remat prelacat gris silver 0,6mm
  • Remat planxa metàl·lica prelacada vermell coral 0,6mm.