Supermercats Consum – Vic

Característiques

Realització de coberta amb panell sandvitx format per planxa d’acer prelacada amb nucli d’espuma de poliuretà (PUR) de 50 mm de gruix.. Panell sandvitx amb sistema d’unió encadellat, estanc i fixació oculta mitjançant tapajuntes. Acabat exterior silver/interior blanc. Remats de coberta a mida amb planxa prelacada de 0,6mm de gruix acabat silver, i aspiradors estàtics lineals silver.

Materials utilitzats

Coberta  

  • Panell sandvitx Tapajuntes Silver/Blanc de 50mm
  • Remat prelacat silver 0,6mm
  • Remats galvanitzats 0.8mm
  • Aspirador estàtic Lineal G250B Silver