Teatre Tívoli – Barcelona

Característiques

Substitució de plaques de fibrociment amb amiant per xapa grecada galvanitzada, aïllament, tauler aglomerat, làmina drenant i planxa de zinc.

Materials utilitzats

  • Planxa grecada galvanitzada (perfil 30) de 0,6mm.
  • Aïllament manta IBR de 80mm.
  • Tablero aglomerat hidròfug de 16mm. de gruix.
  • Làmina drenant de polietilè reticulat.
  • Safata de planxa laminada de zinc de 0,8mm.