Manteniments i reparacions

Gil Teulades donem una atenció continuada al nostre client oferint tot tipus de reparacions, rehabilitacions i manteniments de cobertes i façanes. Per l’actualització i evolució de qualsevol sector és important mantenir totes les instal·lacions en perfectes condicions:

  • Manteniment general de la coberta
  • Revisions de línies de vida
  • Substitució de lluernaris
  • Reparació i manteniment de canals
  • Reparacions vàries
  • Manteniment industrial
  • Passos de coberta
  • Ventilacions