Característiques

Substitució de coberta de fibrociment amb amiant i muntatge simultani de coberta de panell sandvitx PIR de 80mm de gruix, amb fases. 

Coberta panell sandvitx format per planxa d’acer prelacada amb nucli d’espuma de poliisocianurat (PIR) de 80 mm de gruix, amb una reacció al foc Bs1d0. Panell sandvitx amb sistema d’unió encadellat, estanc i fixació oculta mitjançant tapajuntes. Acabat exterior/interior blanc.

Remats de coberta a mida amb planxa prelacada de 0,6mm de gruix acabat blanc.

Línia de vida homologada per pas de mosquetó automàtic, formada per cable d’acer inoxidable de 8mm de diàmetre, amb ancoratges acer inoxidable fixat directament a estructura de coberta amb postes d’acer tipus PG-30, absorbidor d’energia X-60 i carro de translació automàtic KP-80. 

Els ancoratge inoxidables proporcionen una gran resistència mecànica i a la corrosió,. La línia té una capacitat d’ús per 4 operaris simultàniament.  

Materials utilitzats

  • Panell coberta sandvitx PIR 80 mm, blanc/blanc
  • Remat planxa prelacat blanc 0,6mm 
  • Sikaflex FC 11 blanc 
  • Canal pluvials d’alumini 
  • Línia de vida homologada pas de mosquetó automàtic